New books  Personaleadministration

René Andersen

Nordisk Forlag 1998, 356 s. ISBN 87-00-33082-5

Grundbogen behandler de personaleadministrative aspekter, som enhver, der har et personaleansvar eller interesse herfor, har behov for.
Den beskæftiger sig med alle personaleadministrative opgaver, fx
* personalepolitik
* ansættelsessamtaler
* psykologiske prøver
* lønfastsættelsesprincipper
* medarbejdersamtaler
* pensionforhold

Stofområdet dækker de krav, der stilles til faget personaleadministration på merkonomstudiet.