New books  Den umulige samtale

Sprog, køn og magt i jobsamtaler

Jann Scheuer

Akademisk Forlag 1998. 294 s. ISBN: 87-500-3506-1

Bogen sætter fokus på de situationer hvor vi virkelig forsøger at bruge sproget praktisk. Virksomhederne forsøger at skaffe sig viden om ansøgernes kvalifikationer og personligheder. Ansøgerne forsøger at gøre et godt indtryk på virksomhederne. Begge opgaver prøver vi at løse ved hjælp af sproget, ansigt til ansigt.
Denne bog er en undersøgelse af sproglig adfærd i jobsamtaler. Den viser de muligheder, forskellige mennesker har for at bruge sproget i praksis.
Sprogbrug trækker ydre forhold ind i jobsamtalerne. Sociale kategorier spiller en rolle. Kvinder og mænd har fx forskellige muligheder for at bruge sproget. Ansøgernes livshistorie har også en betydning. Det er ikke ligegyldigt, om man kommer fra et dannet hjem eller ej.
"Den umulige samtale" afslører at sproget er et problematisk værktøj, der måske slet ikke kan løse de opgaver vi tror det kan.