New books  Marginalisering i regionerne 1990 og 1994

Mohammad Azhar Hussain

Socialforskningsinstituttet, 98:10. 1998, 131 s. 125,- kr. ISBN 87-7487-595-7

Marginalisering på arbejdsmarkedet har været genstand for en del analyser på nationalt plan. Denne rapport ser nærmere på marginaliseringens regionale fordeling og struktur. Resultaterne viser, at der er større, og ind imellem markante, regionale forskelle i marginaliseringen.
Marginaliseringsproblemerne er således mindre omfattende i Ringkøbing og Viborg Amter end i Nordjyllands Amt og Københavns Kommune. Analysen viser også, at forsikrede marginaliserede i højere grad fastholdes i gruppen i Københavns Kommune eller Storstrøms Amt end i Ringkøbing Amt.
Endelig peger analysen på væsentlige regionale forskelle med hensyn til, hvilke erhverv der integrerer personer med lange ledighedsperioder.