New books  När hjulen snurrar för fort

Kvinnor, arbete, identitet

Elizabeth Perle McKenna

Stockholm, Forum 1998, 246 s. ISBN 91-37-11005-5

Elizabeth Perle McKenna var mitt i karriären när hon bestämde sig för att hoppa av. Trots att hon utåt sett hade allt ¿ man, barn, ett spännande jobb och god ekonomi ¿ kände hon en växande otillfredsställelse. Det rådde helt enkelt obalans mellan yrkesliv och privatliv. Jobbet slukade allt, både hennes tid och hennes identitet. Den här boken handlar om kvinnors villkor i yrkeslivet, en omodern värld som skapats av män för flera generationer sedan. En aktuell bok med nya infallsvinklar och spännande tankegångar som väcker diskussionslusten. Så sluta vara Den duktiga flickan, bejaka dina kvinnliga egenskaper ¿ även i jobbet!