New books  Erhvervene og de langtidsledige

Marginalisering og integration på arbejdsmarkedet

Mohammad Azhar Hussain og Lars Pico Geerdsen

Socialforskningsinstituttet 98:8. 84 s., København 1998. ISBN 87-7487-591-4/ISSN 1396-1810 98 X

Fra midten af 1980'erne og frem til 1994 skete der en betydelig stigning i antallet af personer med lange ledighedsperioder. I denne rapport belyses disse personers erhvervsmæssige tilknytning til arbejdsmarkedet.
Analysen viser blandt andet, at nogle erhverv i højere grad end andre udgør et arbejdsmarked for de arbejdstagere, der har en yderlig placering på arbejdsmarkedet. Det gælder først og fremmest fremstillingssektoren, hotel- og restaurationsbranchen samt sektoren for offentlige og private tjenesteydelser. Eksempelvis kom en relativt stor andel af dem, der blev marginaliseret fra arbejdsmarkedet, fra fremstillingssektoren. Denne sektor integrerede samtidigt mange af dem, der havde haft lange ledighedsperioder. Ligeledes blev mange integreret i sektoren for offentlige og private tjenesteydelser.
Analysen peger også på, at virksomhedernes beskæftigelsesudvikling, personaleomsætning og aflønningspraksis har betydning for arbejdstagernes marginaliseringsrisiko og for virksomhedernes tilbøjelighed til at integrere de langtidsledige.