New books



  



Arbejdsmarkedsreformen og arbejdsmarkedet

Evaluering af arbejdsmarkedsreformen III

Mona Larsen og Klaus Langager

Socialforskningsinstituttet 98:13, 1998, 219 s. ISBN: 87-4787-600-7

Arbejdsmarkedsreformen er samlet betegnelse for en række ændringer i den arbejdsmarkedspolitiske lovgivning, der trådte i kraft 1. januar 1994 og på flere områder medførte et brud med den tidligere førte arbejdsmarkedspolitik. Arbejdsmarkedsreformen betød således bl.a. en ændret styring af aktiveringsindsatsens udformning og tilrettelæggelse. Et væsentligt sigte med arbejdsmarkedsreformen har været at sikre et mere velfungerende arbejdsmarked.
Denne rapport vurderer og diskuterer, hvilken betydning arbejdsmarkedsreformen har haft for arbejdsmarkedet og dets funktionsevne i perioden 1994-1997.
Rapporten belyser udviklingen på arbejdsmarkedet med fokus på perioden 1994-1997. Endvidere belyses og diskuteres betydningen af den arbejdsmarkedspolitiske indsats under arbejdsmarkedsreformen i relation til udviklingen i arbejdsudbuddet og virksomhedernes mangel på arbejdskraft.