New books  Vem gör jobbet och vad är det värt?

Kön, arbetsfördelning och mänskliga rättigheter i ett globalt perspektiv

Gunilla Blomqvist

Federativ, Stockholm 1998. 141 s. ISBN 91-86474-25-1

De nya industriländerna i Asien satsar på att dra till sig multinationella exportföretag genom att skapa gynnsamma förutsättningar. En av dessa förutsättningar Är en billig och foglig arbetsstyrka. Därför har fattiga och lågutbildade kvinnor, som i brist på alternativ inte har förmåga att ställa krav, blivit en viktig del av arbetskraften. Kvinnorna diskrimineras i många fall både hemma och på arbetet och således kränks både deras demokratiska och mänskliga rättigheter. Om dessa kvinnors arbetsvillkor, deras arbete för att förbättra dem och vad vi kan göra för att hjälpa till handlar den här boken. Gunilla Blomqvist är forskare på institutionen för freds- och utvecklingsforskning vid Göteborgs universitet.