New books  Mesterlære – læring som social praksis

Klaus Nielsen og Steiner Kvale

Hans Reitzels forlag A/S, København 1999

Skandinaviske forfattere diskuterer i en række artikler forskellige former for mesterlære. Desuden bidrager antropologen Jean Lave samt Hubert og Stuart Dreyfus med teoretiske belysninger.