New books  Virksomheden og det udviklende arbejde

Et kritisk blik

Bruno Clematide og Morten Lassen

Samfundslitteratur 1999. 257 s., ISBN 8759307196

Arbejdet som indkomstens kilde. Jo mere effektivt det blev udført - jo mere kunne lønnen løftes og arbejdstiden begrænses. »Arbejdet som nødvendigt onde« - det har historisk i høj grad præget synet på lønarbejdet blandt mange faglige ledere.
I dag er arbejdet også for mange livskvalitetens kilde. Vel at mærke »Arbejdet som betinget gode«. Siden 1991 har LO-fagbevægelsen sat nye mål i retning af at gøre arbejdet til et mere ubetinget gode for medlemmerne. Strategien har båret det nye navn »Det Udviklende Arbejde« (DUA).
I strategien ligger der en fokusering på den enkelte arbejdsplads som stedet, h vor Det Udviklende Arbejde skal sikres.
I denne antologi sætter en række uafhængige skribenter det kritiske spejl op i forhold til nogle væsentlige aspekter af DUA-strategien - om dens indhold, dens vilkår for realisering og dens magt- og fordelingspolitiske konsekvenser.
En faglig strategi, der fokuserer så stærkt på arbejdspladsudviklingen, lader sig ikke fuldt gennemføre på kort tid. Ikke mindst når det drejer sig om resultater, der på en og samme tid lever op til kravene om gennem et sundt og indholdsrigt arbejde at fremme det enkelte medlems personlige udviklingsmuligheder og fagbevægelsens kollektive grundværdier om lighed og solidaritet.
Bogen er tænkt som et bidrag til at udbygge og vitalisere den nødvendige debat om, hvordan arbejdslivet fra et lønmodtagerudgangspunkt bør udvikle sig ind i næste århundrede.