New books  Den danske ingeniørs historie 1850-1920

Danske ingeniørers uddannelse, professionalisering og betydning for den danske moderniseringsproces

Henrik Harnow

Systime 1998 (Systimes Teknologihistorie), 304 s. ISBN 87-7783-874-2

»Den danske ingeniørs historie 1850-1920« er en fremstilling af de danske ingeniørers uddannelse, professionalisering og betydning for den danske moderniseringsproces i perioden. Bogen følger ingeniørerne fra de var en lille, svagt defineret gruppe og fra ingeniøruddannelsen ved Politeknisk Læreranstalt var ny og uprøvet, til danske ingeniører blev en magtfuld og anerkendt samfundsgruppe med en stærk organisation og betydelig indflydelse på hele det tekniske område.