New books  Globalisering, de menneskelige konsekvenser

Zygmunt Bauman

Hans Reitzels Forlag, 1999, 118 sider, ISBN 87-412-2667-4

Ordet "globalisering" bruges meget for tiden. De fleste er ikke i tvivl om, at det betegner en overordnet tendens, der præger verdenssamfundet i dag. Vi fatter til en vis grad, hvad begrebet står for, når det optræder i forretnings-, finans-, handels- og informationssammenhænge. Men når det kommer til de sociale og dermed menneskelige konsekvenser, hersker der en altovervejende usikkerhed eller - hvem ved - mangel påinteresse.
Sociologen Zygmunt Bauman, der i bog efter bog har analyseret den moderne verdens etiske habitus og specielt konsekvenserne af den post-industrielle udvikling, gør med sin nye bog et forsøg på at skildre og vurdere globaliseringens mindre åbenbare følger. Det der nemlig for nogle forholdsvis få betyder en grænseoverskridende frihed, bliver for mange andre en uønsket, uafværgelig fastlåsning såvel geografisk som økonomisk. Mobilitet, et sjældent og ulige fordelt gode, bliver den stratifikationsfaktor, der afgør om mennesker kommer til at høre til den priviligerede eller den underpriviligerede del af verdensbefolkningen.
Neotribale og fundamentalistiske tendenser er måske lige så forventelige følger af globaliseringen som den højt besungne "hybridisering" af topkulturen - den globaliserede overklasses kultur. For ikke at nævne den mere og mere sparsomme kommunikation på en lang række vitale områder mellem de globale, eksterritoriale eliter og majoriteten af borgere inden for de gamle nationalstaters grænser.
Bauman har på ny skrevet en tankevækkende bog, der anlægger andre perspektiver, stiller andre spørgsmål end den allerede eksisterende og efterhånden omfattende litteratur om dette emne.