New books  Medarbejdervalgte i danske virksomheder

Fra lønarbejder til borger i virksomhedssamfundet

Søren Christensen og Ann Westenholz

Handelshøjskolens Forlag. Distribution: Munksgaard. 1999

En bog for både ledelse og medarbejder, for bestyrelsesmedlemmer, tillidsrepræsentanter og SU-medlemmer, fagforeninger og arbejdsgiverorganisationer samt for lærere og studerende inden for organisation og management.
Undersøgelse af hvilken effekt tilstedeværelsen af medarbejdervalgte bestyrelsesmedlemmer, SU-medlemmer og tillidsrepræsentanter har haft på ledelse og holdninger i virksomhederne og blandt de medarbejdervalgte.