New books  Det fleksible arbejde

Agi Csonka

Socialforskningsinstituttet 99:8, København 1999, ISSBN 87-7487-614-7. 107 sider incl. bilag og litteraturliste

Det er en udbredt antagelse, at arbejdet er under forandring i disse år. Det forventes, at flere og flere lønmodtagere får et mere fleksibelt arbejde kendetegnet ved større selvbestemmelse, mere varierede arbejdsopgaver og flere faglige og personlige udviklingsmuligheder. Men er det fleksible arbejde blevet mere udbredt, og er det ubetinget godt at have et fleksibelt arbejde?
Disse og andre spørgsmål belyses i rapporten. Hvem har et fleksibelt arbejde, hvor mange har det, og er der blevet flere, der har det? Dernæst belyses, i hvilket omfang det fleksible arbejde er psykisk sundt, idet der ses på sammenhænge mellem det fleksible arbejde og det psykiske arbejdsmiljø. Endelig anlægges et kønsperspektiv på det fleksible arbejde, hvor det belyses, i hvilket omfang mænd og kvinder har samme adgang til det fleksible arbejde.
Rapporten er baseret på to lønmodtagersurveys gennemført som telefon-interview i henholdsvis 1990 og 1995. Det er de samme ca. 6.000 lønmodtagere, der er interviewet begge gange, og de har fået stillet de samme spørgsmål.