New books  Motivation

Aktørmotiver i arbejdslivet

Steen Scheuer

Handelshøjskolens forlag, 1999. 215 sider. ISBN 87-16-13474-6

Hvad får en medarbejder til at passe sit arbejde? At tjene til sit levebrød eller at blive anerkendt af sine kolleger? Svaret er ikke ligetil, der findes ikke nogen endegyldig teori om arbejdsmotiv.
Teorihistorisk og teorikritisk fremstilling af temaer inden for den arbejdssociologiske og organisationsteoretiske litteratur.

Indhold:
Fokus på arbejdslivets underordnede aktører - rational choice og socialt-normative aktørmotiver ; Aktørmotiveri den uformelle organisation - Hawthorne-eksperimenterne igen ; Subjektivitet og motivation - den aktørcentrerede tilgang ; Aktørmotiver i selve arbejdsprocessen - making out på en amerikansk maskinfabrik ; De underordnedes aktørmotiver - bidrag til en arbejdssociologisk teori : konklusion.