New books  Arbejdskonflikternes historie i Danmark

Arbejdskampe og arbejderbevægelse 1870-1940

Knud Knudsen

SFAH skriftserie nr. 41, 1999. (384 s., ISBN 87-87739-45-3)

En samlet fremstilling af strejker og lockouter i Danmark, fra de små lokale arbejdskampe i 1870’erne til mellemkrigstidens storkonflikter. Bogen afsluttes med en perspektivering frem til i dag. Hermed foreligger der for første gang en analyse af arbejdskampens temaer og historiske forandring fra arbejderbevægelsens start til i dag.