New books  Forsøg med intervention i virksomheder med ensidigt, gentaget arbejde

Peter Hasle, Dorthe Plauborg Jensen og Anne Bruvik-Hansen

CASA København 1999, 110 s.

Ensidigt, gentaget arbejde, EGA, er et af de alvorligste arbejdsmiljøproblemer i det moderne samfund. Omkring 250.000 personer i Danmark er udsat for EGA, der anmeldes ca. 5.000 arbejdsbetingede lidelser årligt, hvor EGA anføres som årsag, og i 1994 blev de samfundsmæssige omkostninger ved skader i bevægeapparatet opgjort til 8,5 milliarder kroner.
I 1993 udarbejdede arbejdsmarkedets parter en handlingsplan mod EGA. Det er planens mål at halvere omfanget af EGA inden år 2000. I forbindelse hermed blev der vedtaget et omfattende forskningsprogram (PRIM) med CASA som deltager.
Nu foreligger en rapport for den del af PRIM, som omfatter løsninger og løsningsbetingelser for at fjerne EGA ved intervention gennem støtte til proceskonsulenter.
CASA har som proceskonsulent arbejdet med at reducere EGA i fem virksomheder - en plastemballagefabrik, en bank, en bølgepapfabrik, en rugbrødsfabrik og en småkagefabrik. Meget forskellige virksomheder, både hvad angår traditioner, branche og størrelse.
Udgangspunktet har været fire grundlæggende metoder til at reducere EGA. 1) Øget mekanisering og automatisering, 2) udtynding af EGA gennem f.eks. rotation, jobudvidelse og jobberigelse, 3) ergonomiske forbedringer og 4) nedsættelse af arbejdstiden.
Det viste sig for alle virksomhederne at være nødvendigt at udvikle en skræddersyet løsning til den enkelte virksomhed, som indeholder elementer af de tre første metoder, da den fjerde sjældent anvendes.
Resultaterne af konsulentens rolle i de fem virksomheder har været meget forskellige. I to af virksomhederne er der ikke sket nogen ændring af betydning i reduktionen af EGA, mens der i tre virksomheder er sket forbedringer.
En af rapportens konklusioner er således: "Resultaterne af dette projekt viser, at det har været svært for de involverede virksomheder at udvikle radikalt anderledes organisationsformer. Det er nødvendigt med brede arbejdsopgaver, hvor grupper af medarbejdere i fællesskab er ansvarlige og deles om både EGA og ikke EGA-prægede arbejdsfunktioner. En sådan organisationsform kan vanskeligt indføres uden et væsentligt indhold af medarbejderinddragelse i selve ændringsfasen. Ud over en demokratisk begrundelse for medindflydelse er det også nødvendigt for, at medarbejderne skal støtte ændringerne og opleve dem som en forbedring af deres arbejdsmiljø.