New books  Kvinnoarbete i Europa 1789-1950.

Genus, makt och arbetsdeling

Ulla Wikander

Atlas Akademi, Stockholm 1999,198 s., ISBN 91-89044-41-X

Ulla WIKANDER har skrivit en bok om makt, kön och arbetsdelning. Sedan början av industrialiseringen har arbetsmarknaden strukturerats efter kön, i så kallade traditionellt ”manliga” och ”kvinnliga” yrken. Det är denna syn som än idag styr och sätter normen för den orättvisa lönebilden som finns mellan könen. Det går inte att tala om kvinnors positioner i arbetslivet eller i samhället utan att sätta dem i relation till mäns. Majorititen av männen har liksom kvinnorna fått det materiellt bättre i europa under de senaste 200 åren. Men hur har skillnaderna mellan mäns och kvinnors villkor förändrats? Och hur har skillnader trots den allmänna standardhöjningen och demokratiseringen kunnat förbli ganska stora? Hur har de upprätthållits? Boken ger en personlig och vetenskaplig tolkning av vad som hänt på arbetsmarknaden under industraliseringen och demokratiseringen.