New books  Fångad av arbete

Om arbetsnakomani och behovet av balans

Lena Nevander Friström

Stockholm, Natur og Kultur 1999. 123 s. ISBN 91-27-07229-0

För att må bra måste människan finna en balans mellan arbete, familj och egna behov. Vid långvarig obalans mellan de olika sfärerna i våra liv riskerar vi att drabbas av stress, kronisk trötthet, panikångest, depression och till slut utbrändhet. Hur behovet av balans i livet skiftar kan vi följa genom en familjs livscykel. Var vi befinner oss i familjelivscykeln (om vi nyss flyttat hemifrån, är nyblivna föräldrar, har tonåriga barn eller närmar oss pensionsåldern) påverkar balansen mellan de olika sfärerna: arbete, familj och själv. Kvinnor och mäns situation skiljer sig också åt.
Den som under lång tid låter arbetet fylla större delen av sitt livsutrymme och underlåter att vara lyhörd mot sig själv och sin familj riskerar att förändras som person. Han eller hon kan drabbas av sjukdom och förvandlas till en arbetsberoende person, bli arbetsnarkoman.
I denna bok skildras på ett lättfattligt sätt, och med många exempel ur vardagen, hur arbetsnarkomanens beroende tar sitt uttryck. Vi får en beskrivning av hur arbetsnarkomanen reagerar i stressfyllda situationer och vad som händer i kroppen vid stress.
Arbetsnarkomanens beroende tar sig också psykologiska uttryck, utmärkande är behovet av att bli behövd. Hur detta behov gestaltas hos arbetsnarkomanen kan liknas vid den psykiatriska störningen narcissism. Vi får också en beskrivning av de personlighetstyper som löper störst risk att drabbas av arbetsnarkomani.
Som vid alla andra typer av beroende gäller det för den drabbade att komma till insikt om konsekvenserna av sitt leverne. När vi når verklig självinsikt utvecklar vi också en sund självkänsla och ödmjukhet.
Boken avslutas med handgripliga tips till den som vill förändra sitt liv och sitt beteende, både på arbetsplatsen, inom familjen och inom sig själv. En väg till självinsikt, och därmed förändring, är att tänka framåt. Vi måste själva tänka över vad det är vi vill göra mer av, vad vi vill sluta med eller göra mindre av och sedan göra upp en handlingsplan för att genomföra det. Vi måste ta ställning till hur vi kan strukturera vårt arbete för att nå målen – hur vi kan bryta det destruktiva mönstret.
Boken riktar sig till alla intresserade av populärt hållen psykologi samt ledarskap och managementfrågor.

-------------------------------------------------------------------------------- Lena Nevander Friström (f 1954) är socionom och leg. psykoterapeut. Hon arbetar med ledarutveckling inom näringslivet, både i Sverige och internationellt, och är även en ofta anlitad föreläsare. Hon är också verksam som privatpraktiserande psykoterapeut.