New books  Kan downloades her: Elektronisk udgave

Metoder i aktivering og forrevalidering

Observation og interview (2. del)

Nanna Mik-Meyer og Torben Berg Sørensen

Forlaget Gestus og Sociologisk Analyse 2000. 224 s. ISBN 8789313240

Denne rapport beskriver resultaterne fra anden af den undersøgelse, som Sociologisk Analyse laver for Socialministeriet som led i ministeriets evalueringsprogram vedrørende aktivering og revalidering. Undersøgelsen er baseret på observation og interview fra i alt 61 foranstaltninger (projekter, kurser, institutioner mv.). Der er gennemført observationsbesøg med deltagelsesobservation og kvalitative interviews med både klienter og ansatte i foranstaltninger fra tre forskellige kommuner: Århus, Greve og Rougsø. Denne delundersøgelsen er udført med antropolog og forskningsassistent Nanna Mik-Meyer som projektleder og sociolog Torben Berg Sørensen som forskningschef.