New books  Nye fædre på orlov

En analyse af de kønsmæssige aspekter ved forældreorlovsordninger

Bente Marianne Olsen

Ph.d. afhandling Sociologisk Institut, Københavns Universitet, 2000, 277 sider.