New books  Ressourcer og velfærd i arbejdslivet

Helge Hvid

SARA og Frydenlund Grafisk, København 1999. 167 s. ISBN 8778870496

Ny teknologi, nye markedsvilkår, krav om større fleksibilitet og bedre kvalitetsstyring sætter pres på udviklingen af de menneskelige ressourcer i arbejdet. Det giver medarbejderne muligheder for et mere spændende, involverende og udviklende arbejde, men samtidig skabes nye arbejdsmiljøproblemer, der stilles nye kvalifikationskrav, som gør ansættelsen usikker for nogle, og giver for meget arbejde til andre.
Ressourcer og velfærd i arbejdslivet anlægger en kritisk, men konstruktiv synsvinkel på udviklingen af de menneskelige ressourcer i arbejdet.
Forskellige strategier til udvikling af produktion og de menneskelige ressourcer præsenteres og diskuteres. Der gives forskellige bud på hvorledes medarbejderne inddrages i forandringsprocessen, og der peges på en række konsekvenser for udviklingen af de menneskelige ressourcer i arbejdet for sundhed, kvalifikationer og udstødning.
Bogen behandler problemstillinger, som er aktuelle for alle, der er involveret i udvikling og forandring af produktion, organisation og arbejde - om det så er ledere og tillidsrepræsentanter i den private og offentlige sektor eller om det er professionelle på området. Ligeledes vil studerende der beskæftiger sig med personaleforhold, human ressource management, arbejdsmiljø og efteruddannelse have glæde af bogen.
Bogen er nr. 1 i SARA-programmets skriftserie.
SARA-programmet står for Sociale og velfærdsmæssige konsekvenser Af udvikling af de menneskelige Ressourcer i Arbejdet.