New books  Deltagende observation

Introduktion til en forskningsmetodik

Søren Kristiansen og Hanne Kathrine Krogstrup

Hans Reitzels forlag 1999. 235 s. ISBN 87-412-2708-5

Bogen handler om den samfundsvidenskabelige dataindsamlingsmetode, der kaldes for deltagende observation. Det vil sige en metode, hvor en forsker deltager aktivt i det miljø, han observerer. Bogen forsøger også at forankre denne metode inden for en bestemt videnskabsteoretisk tradition, nemlig den fænomenologiske.
Ud fra den fænomenologiske tradition gives en analyse af den samfundsvidenskabelige dataindsamlingsmetode, kaldet deltagende observation, der forudsætter at forskeren deltager aktivt i det miljø, han observerer.