New books  Løn som fortjent?

Nye lønformer i den offentlige sektor

Flemming Ibsen og Jens Finn Christensen

Jurist- og Økonomforbundets forlag, København 2001. 411 s. ISBN 87-574-0088-1