New books  I skärningspunkten mellan arbetsliv och föräldreskap

En studie av livsformer i 1990-talets Sverige

Arja Tyrkkö

Uppsala: Sociologiska Institutionen, Uppsala Universitet, Arbetslivsinstituttet, Arbete och Hälsa vetenskaplig skriftserie 1999: 17, 1999, 221 s.