New books  Det fleksible arbejdsmarked

Jobomsætning, mobilitet og ledighed

Per Vejrup-Hansen

Jurist- og Økonomforbundets Forlag 2000. 239 s. ISBN 87-574-0358-9

Arbejdsmarkedet anses ofte for ufleksibelt og præget af træghed, vaner og barrierer. I denne bog præsenteres en undersøgelse af bevægelser på arbejdsmarkedet, og resultatet viser stor omstillingsevne og -vilje.

Et udtryk for den høje fleksibilitet er således, at der kun fremkommer en ganske begrænset ledighed som følge af de løbende nedlæggelser af job i virksomheder og det vises, at mobilitetsniveauet i forskellige erhvervsområder har stor indflydelse på personers ledighed.

Desuden påvises det i bogen, at konjunkturændringer i forskellig grad påvirker beskæftigelsen - og dermed ledigheden - blandt grupper på arbejdsmarkedet. Forfatteren konkluderer heraf, at man i højere grad bør inddrage efterspørgselssiden eller virksomhedssiden i studier af arbejdsmarkedet.

Per Vejrup-Hansen er cand.polit og lektor ved Institut for Industriøkonomi og Virksomhedsstrategi på Handelshøjskolen i København.

Indholdsfortegnelse:

  • Indledning og sammenfatning af hovedresultater
  • Den samlede jobomsætning. Omfang og konjunkturel variation
  • Jobomsætningen blandt grupper på arbejdsmarkedet
  • Konjunkturelle ændringer i beskæftigelsen blandt grupper på arbejdsmarkedet: Forskelle i »konjunkturfølsomhed«
    Den samlede, langsigtede beskæftigelsesudvikling blandt stillingsgrupper mv. mellem 1980 og 1989
  • Jobomsætning og personmobilitet
  • Jobomsætning og arbejdspladsmobilitet
  • Mobilitetmønstre blandt ansatte: Skift til og fra ledighed som følge af jobomsætningen
  • Mobilitet på arbejdsmarkedet som følge af jobomsætningen
  • Ledighed blandt jobskiftere (friktionsledighed)
  • Ledighedseffekten af jobomsætningen og af den samlede personomsætning (allokeringsledighed)
  • Mobilitets- og lønniveauets betydning for overgang til ledighed