New books  Fanget i systemet

En debatbog om ledighed

Annette Andersson

Borgens forlag 2001, 168 s. ISBN 87-21-01613-5

Politikerne bryster sig af en historisk lav ledighed i Danmark, men er det nu også så stor en succes?

En stor gruppe arbejdsløse figurerer slet ikke i arbejdsløshedsstatistikkerne 150; de er i en eller anden form for støttet beskæftigelse; aktivering, jobtræning, puljejob eller igangsætning, og hertil kommer alle dem, der får kontanthjælp. Der bliver brugt enorme beløb på disse ordninger, men spørgsmålet er, hvor effektive de er, om de hjælper mennesker videre i deres liv og i gang på arbejdsmarkedet, eller om de blot er blevet et opbevaringssted.

FANGET I SYSTEMET går i rette med det stive og overkontrollerende system, der ikke levner meget plads til eget initiativ og kreative løsninger.

Socialrådgiver Annette Andersson sætter spørgsmålstegn ved arbejdsløshedspolitikken, værdien af de mange foranstaltninger 150; og om de på længere sigt løser nogle egentlige problemer. Med en engageret tilgang til problemerne samler hun trådene og lægger op til en yderst aktuel og vigtig diskussion af forholdene. Hun påpeger, hvor vigtigt det er, at der i langt højere grad fokuseres på menneskelige værdier og det enkelte menneskes ressourcer og kompetencer.

Bogen er baseret dels på forfatterens erfaringer fra det offentlige og fra hendes private konsulentvirksomhed samt på facts og indlæg i aviser og tidsskrifter.

Siden 1990 har Annette Andersson haft sin egen kursusvirksomhed, der udbyder kurser til bl.a. arbejdsløse.