New books  Køn, alder og virksomhedskultur

Et lærestykke fra Skagen

Bodil Bjerring

Aalborg Universitet 2001. 115 s. ISBN: 87-988371-2-5

Denne rapport er skrevet for flere forskellige målgrupper. Den er både en del af afrapporteringen til de myndigheder, der financierede arbejdet, til kolleger i forskningsbranchen og i konsulentkredse, til interesseorganisationer og, ikke mindst, til alle de personer, der har givet deres umiddelbare bidrag til rapportens tilblivelse. De, der kender projektets forhistorie, kan gå let hen over indledningen. De, der kender empirien, vil forhåbentlig genkende en del og samtidig få tilføjet nye vinkler på samme empiri.
Analysen af empirien og de mere eller mindre vidtløftige spørgsmål, jeg stiller, kan alle nok ikke være enige i. Jeg ønsker bare, at jeg har kunnet inspirere nogen til at tænke ud over dagligdagens gøremål og bringe nogle spørgsmål på banen, som efter min mening alt for længe har været fejet ind under gulvtæppet.