New books  Køn er det, du gør det til

Om organisationsudvikling på en kvindearbejdsplads

Charlotte Dalsgaard

Aalborg Universitet 2001. 46 s. ISBN: 87-988371-1-7

Forskningsprojektet Karla: 'Køn som menneskelig ressource i arbejdslivet' har for mig været en enestående mulighed for at reflektere over kønsdimensionen i organisationsudvikling. Projektet har samtidig givet mig frihed til at eksperimentere, udforske, erfare og erkende, hvordan forandringsagenter helt konkret kan arbejde med at skabe nye fortællinger om køn i organisationer og derigennem skabe mulighed for at den enkelte kvinde og mand kan udvide eller veksle mellem det, der almindeligvis forstås som særligt kvindeligt eller mandligt.