New books  Et udviklingsprojekt i en omsorgskultur

Marianne Linnet

Aalborg Universitet 2001. 47 s. ISBN: 87-988371-0-9

Som en del af aktiviteterne i Karla projektet har jeg fulgt udviklingen på en socialpsykiatrisk institution i Nordsjælland. Jeg har gennem 3 år fungeret som aktionsforsker på institutionen i forbindelse med et projekt om indførelse af teambuilding på arbejdspladsen.
I denne rapport fokuserer jeg på, hvilken betydning det har for forandringsprocessen, at her er tale om en arbejdsplads, hvor der arbejder flest kvinder og hvor arbejdet er omsorgsarbejde. Jeg beskriver hvilke temaer, der er til debat da teambuildingen starter – og hvorledes udviklingen forløber de første par år.
Jeg fortæller min version af historien om udviklingsforløbet udfra konsulentens perspektiv - det vil sige, at jeg beskriver forskellige faktorer, der har haft betydning for den måde, jeg er indgået som konsulent i forandringsprocessen.

Projektlederens forord:
Det 5-årige nationale forskningsprogram ´menneskelige ressourcer i arbejdslivet´ blev iværksat i 1996. Medarbejderne på forskningsprogrammet har haft til opgave at undersøge og analysere udviklingstendenserne på arbejdsmarkedet. Hovedspørgsmålene er, hvordan det er muligt at styrke og udvikle de menneskelige ressourcer på arbejdsmarkedet på en måde, så medarbejderne får generelt bedre arbejdsvilkår og virksomhederne får en toptrimmet arbejdsstyrke, der er konkurrencedygtig. Det udviklingsorienterede sigte har betydet, at programmets delprojekter alle har beskæftiget sig med mulighederne for at opfylde en sådan fælles målsætning for alle arbejdsmarkedets parter. Dette gælder også det eneste delprojekt i programmet, der har kønnet som omdrejningspunkt.
Projektet `køn som en menneskelig ressource` med kaldenavnet KARLA (køn, arbejde , ressourcer, lokalitet, arbejdsmarked) rejser tre overordnede spørgsmål:
1. Hvilke konsekvenser får det, når kønsarbejdsdelingen medtænkes i forandringsprocesser på arbejdspladserne?
2. Hvordan kan vi understøtte forandringsprocesser på arbejdspladserne, der tilgodeser en ændring i arbejdets organisering til gavn for både kvinder og mænd?
3. Hvordan kan vi arbejde henimod en god balance mellem arbejdsopgaver i hjemmene, på arbejdspladserne og i (lokal)samfundslivet?
KARLA er et tværfagligt projekt med medarbejdere, der på fo rskellig vis og i forskelligt omfang har arbejdet med både teoretiske og praktiske opgaver i forhold til disse problemstillinger.
Denne rapport er et led i KARLAs samlede afrapportering . Her er det især spørgsmålet om, hvordan man i den daglige praksis på en arbejdsplads kan understøtte forandringsprocesser, der tilgodeser både mænd og kvinder, der er på dagsordenen.