New books  Ude af trit?

Forandringer i arbejdsliv og fagforeningsuddannelse

Ida Bering, Jens Christian Nielsen og Finn M. Sommer

Roskilde Universitetsforlag 2000, 198 s. ISBN 8778671299.

Fagbevægelsen møder stadig nye udfordringer i det skiftende arbejdsmarked. Der er sket et skred i lønmodtagernes holdninger til arbejde, til uddannelse og til at være aktiv i organisationer. Er kollektiv interessevaretagelse i sin nuværende form tidssvarende? Bogen sætter spotlight på, hvad de mange forandringer i arbejdslivet betyder for de tillidsvalgte på arbejdspladserne.