New books  Læringsrum i arbejdslivet

Et kritisk blik på Den Lærende Organisation

Pernille Bottrup

Forlaget Sociologi 2001. 263 s. ISBN 87-87811-76-6

Begreber om lærende organisationer og udviklende arbejde vinder mere og mere frem på arbejdspladserne i disse år. Men hvad menes der egentlig? Kan organisationer lære? Hvordan kan der etableres læring i arbejdslivet? Og hvad har lærende organisationer og et godt arbejdsliv med hinanden at gøre?
Forfatteren forsøger at kombinere det bedste fra teorierne i begrebet læringsrum, der beskriver hvilke faktorer, som har betydning for læremuligheder og selvbestemmelse i arbejdet. Det sker blandt andet med afsæt i en kritisk gennemgang af udvalgte teorier om organisatorisk læring.
Bogen henvender sig både til studerende og undervisere og til dem, der beskæftiger sig med læreprocesser i organisationer og udvikling af arbejdet i praksis.