New books  Anställningsskyddspraxis

Sören Öman

Stockholm, Norstedts juridik, 2002, 438 s. ISBN 91-39-10576-8
Bogomtale fra forlaget.

Sammanställning av rättspraxis på anställningsskyddslagens område med över 1 200 rättsfall från arbetsdomstolen med korta citat ur eller referat av rättsfallet. Även för området intressanta rättsfall från Högsta domstolen, hovrätterna och JO och JK finns med. Rättsfallen har systematiserats under beskrivande rubriker så det är lätt att hitta de upgifter du söker. Även översikt över skadeståndsnivåer i anställningstvister.