New books  Arbetskraftsutbudet och välfärden

aktuell politik och framtida utmaningar

SOU

Stockholm, Fritzes offentliga publikationer, 2002, 163 s. (Ds : departementsserien 2002:30) ; ISBN 91-38-21721-X
Bogomtale fra forlaget.

Arbetslösa, undersysselsatta, utlandsfödda - en arbetskraftsreserv för framtiden? Här ges en samlad översikt över hur behovet av arbetskraft ska tillgodoses när pensionsavgångarna tar fart efter 2010.