New books  Hälsopromotion

en sociologisk studie av hälsofrämjandets institutionalisering

Peter Korp

Göteborg, Sociologiska institutionen, Göteborgs universitet, 2002, 253 s. ; (Göteborg studies in sociology 10) ; ISBN 91-974106-6-7 ISSN 1650-4313
Bogomtale fra forlaget.