New books  Lärande i arbetslivet

tio års forskning och utveckling i backspegeln

Mats Utbult

Stockholm, FAS, 2002, 144 s. ; ISBN 91-89602-08-0
Bogomtale fra forlaget.

En översikt av forskning, utvecklingsarbete och idédebatt från det senaste decenniet. Utgångspunkten har varit ett försök att sammanställa forskning och utvecklingsarbete finansierat av dåvarande Arbetsmiljöfonden och Rådet för arbetslivsforskning. Syftet har varit att skapa underlag för kritik och diskussion rörande aktuell forskning om kompetens och lärande i arbetslivet.