New books  Lärares förtroendearbetstid

Per Lindqvist

Malmö, Forskarutbildningen i pedagogik, Lärarutbildningen, Malmö högskola, 2002, 207 s. (Studia psychologica et paedagogica 165) ISBN 91-88810-28-3
Bogomtale fra forlaget.