New books  Kan downloades her: Elektronisk udgave

Tid og velfærd

Jens Bonke

Socialforskningsinstituttet 02:26. 2002 112 s. ISBN 87-7487-709-7.
Bogomtale fra forlaget.

Gennem interview med 2.700 danskere og udfyldelse af 6.600 dagbøger giver denne rapport en beskrivelse af danskernes tidsanvendelse i 2001, og der sammenlignes med resultaterne fra en lignende undersøgelse i 1987.
Hvilke aktiviteter er danskere involveret i, hvor ofte foretages de, og hvor lang tid bruges på dem, hvem er man sammen med, og hvor foregår aktiviteterne? Det er nogle af de spørgsmål, rapporten bidrager til at besvare. Undersøgelsen indeholder også oplysninger om tilfredsheden med forskellige forhold, hvilket sammen med beskrivelsen af aktiviteternes omfang og karakter gør det muligt at vurdere danskernes velfærd ud fra et tidsmæssigt perspektiv.