New books  Beskæftigelsespolitik i et nyt Europa

Jon Kvist

Socialforskningsinstituttet 02:17. 2002, 109 s. ISBN 87-7487-694-5.
Bogomtale fra forlaget.

beskæftigelsespolitik i et nyt Europa bidrager med oplysninger og svar på centrale spørgsmål som fx: Påvirker EU og dets udvidelse beskæftigelsepolitikken i Danmark og andre Europæiske lande? Overtager EU gravist ansvaret for beskæftigelsespolitik? Fører udvidelsen af EU til en underminering af dansk beskæftigelsespolitik? Kan de nye EU-lande lære af Danmark og andre EU-lande? EU står efter alt at dømme overfor at blive udvidet med 10 lande og godt 100 millioner personer. Aldrig før har så mange lande stået over for optagelse, og aldrig før har økonomiske og sociale forskelle mellem nuværende og kommende EU-lande været større. Beskæftigelsespolitik i et nyt Europa og velfærdspolitik i et nyt Europa er to artikelsamlinger fra Socialforskningsinstituttet, der undersøger beskæftigelses- og velfærdspolitikken i EU, nye og gamle EU-lande på den baggrund.