New books  Danske arbejdspladser

Plads til alle?

Lisbeth Pedersen

Socialforskningsinstituttet 2002, 02:6, 73 s. ISBN 87-7487-681-3.
Bogomtale fra forlaget.

Hvor rummeligt er det danske arbejdsmarked - hvilken rolle spiller virksomheder, offentlig politik og forskellige forhold på arbejdsmarkedet for, at personer, der har vanskeligt ved at honorere kravene på arbejdsmarkedet, kan fastholdes eller få nye arbejdsmuligheder? For at søge at besvare spørgsmål som disse, startede Socialforskningsinstituttet i 1998 et forskningsprogram om arbejdsmarkedets rummelighed og virksomhedernes sociale ansvar.
Denne rapport indeholder hovedresultaterne fra forskningen og har to formål: For det første at give læseren et hurtigt overblik over resultaterne fra de mange undersøgelser. For det andet at indplacere resultaterne i en større helhed. Rapporten kan derfor læses som en sammenfatning af Socialforskningsinstituttets forskning om arbejdsmarkedets rummelighed og som en bred beskrivelse af, hvordan det står til med rummeligheden i Danmark.