New books  Kan downloades her: Elektronisk udgave

Virksomhedsrevalidering som vendepunkt

Ivan Harsløf, Sanne Nissen Møller og Anders Ellegaard Hansen

Socialforskningsinstituttet 2002 15:2002
Bogomtale fra forlaget.

Socialforskningsinstituttet gennemfører i perioden fra slutningen af år 2000 til slutningen af år 2002 en evaluering af det socialministerielle projekt ”Virksomhedsrevalidering som vejen (tilbage) til arbejdsmarkedet”. I dette arbejdspapir søges belyst, i hvilket omfang revalidenderne mener, at projektet har bragt dem nærmere arbejdsmarkedet, og i den forbindelse hvilke processer og mekanismer, der har virket hæmmende henholdsvis fremmende på denne integration i forbindelse med virksomhedsrevalideringen. Arbejdspapirets data er indsamlet gennem kvalitative interview med revalidender fra seks udvalgte projekter.