New books  Kan downloades her: Elektronisk udgave

Sjakket, arbejdet og helbredet

Arbejdsmiljø, helbred og camps. 4. delrapport

Karin Mathiesen og Nadia El-Salanti

CASA 2003, 176 s. ISBN 87-91285-39-9
Bogomtale fra forlaget.

Ved arbejdet på store infrastrukturprojekter såsom broer, motorveje, jernbaner eller metro kommer en stor del af arbejdskraften langvejsfra. Nogle arbejdere pendler op til hundreder af kilometer til og fra arbejdspladsen hver dag. Andre finder et sted at bo nær arbejdspladsen. Mange bor i de såkaldte byggecamps, der bliver etableret på eller i nærheden af arbejdspladsen – enten på arbejdernes eget eller på entreprenørens initiativ. I campen bor man i sin egen campingvogn eller i barakker.
På de store anlæg såsom Storebæltsforbindelsen, Øresundsforbindelsen og Københavns Minimetro arbejdes der i særlige store dimensioner. Arbejdet er således fysisk hårdt og tungt arbejde. Der arbejdes 10-12 timer om dagen, idet arbejdet på infrastrukturprojekter, hvor der etableres byggecamps, som regel er tilrettelagt med uger med lange arbejdsdage vekslende med friuger, så arbejderne kan være hjemme indimellem arbejdsperioderne. Dertil kommer, at der ofte arbejdes i skiftehold.