New books  Kan downloades her: Elektronisk udgave

Det meningsfulde arbejde

Udvikling af det sociale arbejdes psykiske arbejdsmiljø, indhold og organisering

Hans Hvenegaard, Hans Jørgen Limborg, Edvin Grinderslev og Hanne Nørby Rasmussen

CASA 2003, 220 s. ISBN 87-91285-37-2
Bogomtale fra forlaget.

Der findes i dag stor viden om, hvad psykisk arbejdsmiljø er, og hvad det er for faktorer, som er væsentlige for at skabe et godt eller dårligt psykisk arbejdsmiljø. Viden om psykisk arbejdsmiljø er ikke alene nok. Der er mange andre interesser på spil samtidig. Udviklingen af et godt psykisk arbejdsmiljø er vævet ind i alle de økonomiske, teknologiske, sociale og individuelle forhold, der karakteriserer "et arbejde". Den vanskelige kunst er at få disse kræfter til at spille sammen, så der i sidste ende kan komme et godt psykisk arbejdsmiljø ud af det.
Dette er en rapport om det at arbejde med psykisk arbejdsmiljø i en konkret virkelighed på en dansk kommunal arbejdsplads. Dette er også en rapport om udvikling af det sociale arbejdes indhold og organisering. Om den konkrete praksis i en Socialforvaltning - i mødet mellem borgerne og ansatte medarbejdere og ledere. Om udvikling af organisation, grupper og individer i et psykisk arbejdsmiljøperspektiv. Om gruppeorganiseret arbejde. Om medarbejdersupervision i grupper. Om medarbejderindflydelse på en ny måde. Om muligheder og vanskeligheder i omstilling fra en bureaukratisk til en mål- og rammestyret organisation – og meget mere.
Det er en rapport om en bestemt måde at arbejde med udvikling af det psykiske arbejdsmiljø på. En dialog og deltagerorienteret tilgang, hvor ledere og medarbejdere sammen er med til at udvikle organisationen og det psykiske arbejdsmiljø. Men det er allermest en rapport om et helt konkret forsøg i Indre Nørrebro Bydels Socialforvaltning fra 1996 til 2000: Det Meningsfulde Arbejde. Det blev også en lille del af historien om bydelsforsøgene i København.
Men det er ikke hele historien om projekt Det Meningsfulde Arbejde. Hver enkelt person, som har været ansat i projektperioden bærer sin egen version af denne historie: Den private historie. Den mere kollektive historie fortalt af medarbejdere, ledere og politikere har vi udgivet i en særskilt rapport: "Fem fortællinger om den samme historie – en beretning om udvikling af det sociale arbejdets indhold og organisering" (Limborg og Hvenegaard, 2003).