New books  Kan downloades her: Elektronisk udgave

Fem fortællinger om den samme historie

En beretning om udvikling af det sociale arbejdes indhold og organisering

Hans Jørgen Limborg og Hans Hvenegaard

CASA 2003, 140 s. ISBN 87-91285-22-4
Bogomtale fra forlaget.

Denne rapport giver en fremstilling af, hvordan projektet "Det Meningsfulde Arbejde" blev oplevet i hverdagen af de mennesker, der indgik i projektet og investerede deres engagement, følelser og tid i arbejdet.
En ting stod efter projektet helt klart, nemlig at selvom rammerne var ens, fik det vidt forskelligt indhold og forløb i de forskellige afdelinger. Hvis der er en samlet konklusion på historien om dette udviklingsprojekt, er den, at forandringsprocesser begynder, udvikles og slutter som en afspejling af de problemer, de sociale relationer og den arbejdskultur, der hersker på en arbejdsplads. Det har langt større betydning end valget af metoder og modeller for forandringsprojektet.
Ud over en kort beskrivelse af den metode, der har ført frem til rapportens fortællinger, udgøres rapporten alene af fortællingerne om forløbet af udviklingsprojektet, set fra fem forskellige ståsteder. Alle steder i den offentlige sektor står man overfor eller midt i omfattende forandringer, nedskæringer, udliciteringer, omstruktureringer og organisationsforandringer. Som det også er tilfældet i denne rapports fortællinger er det ofte meget vanskeligt at overskue sådanne forandringer, når man står midt i dem. Denne rapport tilbyder et kig ind i hjertet af sådanne forandringsprocesser, mens de forløber. Hvis nogen kan genkende sig selv og lære af fejlene og af de gode ideer er målet nået.
Budskabet i denne rapport er at kigge indad og tage udgangspunkt i det faglige arbejde, når forandringer planlægges, og gennemføres. Hvis medarbejderne skal engageres og involveres i forandringerne – og det skal de, hvis de skal lykkes - så skal forandringer ses i lyset af hvilken betydning de får for det arbejde den enkelte udfører. Det er i det daglige arbejde, at normer for kvalitet, forandringsvillighed, engagement, kompetencekrav, sociale relationer og borgerservice findes og udvikles. Hvis man ønsker at udvikle og forandre sådanne normer og holdninger, skal der derfor tages udgangspunkt i arbejdsopgaven ikke i organisationsmodeller eller lederkurser. Fortællingerne i denne rapport handler om, hvordan det tager sig ud i praksis, både når det lykkes og når det ikke lykkes.
Metoderne i organisationsudvikling, resultaterne, grundige analyser og perspektiverne i at arbejde med udvikling af det psykiske arbejdsmiljø kan man læse om i søsterrapporten: "Det MeningsfuldeArbejde - udvikling af det sociale arbejdes psykiske arbejdsmiljø, indhold og organisering " (Hvenegaard et al 2003).