New books  Kan downloades her: Elektronisk udgave

Ledige seniorer i Ribe Amt

Sanne Ipsen, Henning Hansen, Nadia El-Salanti og Katrine Ardal

CASA 2002, 41 s. ISBN 87-91285-41-0
Bogomtale fra forlaget.

Arbejdsmarkedsrådet for Ribe Amt har i efteråret 2002 igangsat en analyse af ledige seniorer i Ribe Amt. Analysen er gennemført af Center for Alternativ Samfundsanalyse (CASA) og afsluttet ultimo november 2002.
Baggrunden for at igangsætte analysen er, at der indenfor de næste 10 år vil ske store aldersmæssige forskydninger på arbejdsmarkedet. Seniorerne har således en overledighed. Samtidig har flere brancher en skæv aldersstruktur, og der vil derfor i de kommende 5-10 år blive et stort behov for at ansætte nye medarbejdere i disse brancher