New books  Kan downloades her: Elektronisk udgave

Vejlederteamet

En evaluering af et forsøg med vejledning af ledige med andre problemer end ledighed

Sanne Ipsen og Pernille Bottrup

CASA 2002, 80 s. ISBN 87-91285-17-8
Bogomtale fra forlaget.

Hjørring Kommune, Arbejdsformidlingen i Hjørring og arbejdsløshedskasserne i Hjørring har siden 1999 gennemført et forsøg med en forstærket vejledningsindsats overfor ledige dagpengemodtagere, som havde særlige problemer på arbejdsmarkedet. Forsøget blev støttet af Arbejdsmarkedsrådet i Nordjylland.
Denne rapport indeholder en evaluering af forsøget, som er blevet fulgt løbende af CASA, blandt andet med interview med både styregruppe, medarbejdere og ledige.