New books  Refleksion og læring

Kompetenceudvikling i arbejdet

Steen Høyrup, K. Pedersen, Pernille Rattleff og B. Wahlgren

Samfundslitteratur 2002, 221 s. ISBN 8759320001
Bogomtale fra forlaget.

Refleksion og læring behandler et af de helt centrale pædagogiske spørgsmål, nemlig spørgsmålet om, hvordan vi lærer gennem erfaringer. I bogen stilles spørgsmålet mere specifikt i forhold til den læring, som foregår i arbejdslivet. Med udgangspunkt i international forskning på området opsamler bogens første del viden om kompetenceudvikling i arbejdslivet og belyser den rolle, som bl.a. produktionsprocessen og arbejdspladsens kultur spiller i denne sammenhæng.
En væsentlig del af den læring, som sker i arbejdslivet, knytter sig til deltagernes erfaringer. De fleste teoretikere er enige om, at refleksion udgør en væsentlig del af denne læring. Men de er ikke enige om, hvad refleksion er. For at skabe større klarhed over refleksionsbegrebet præsenteres i bogens andel del en række førende læringsteoretikeres opfattelser. Det drejer sig om John Dewey, Donald Schön, Hubert og Stuart Dreyfus, David Kolb, Peter Jarvis, Jack Mezirow og Stephen Brookfield. Præsentationen af de forskellige forståelser er suppleret med praktiske eksempler.
Bogen afsluttes i en samlende konklusion, som præsenterer en model for læring på arbejdspladsen.
Bogen er skrevet af teamet bag et forskningsprojekt, som er gennemført ved Danmarks Pædagogiske Universitet med støtte fra forskningsrådene. Forfatternes faglige baggrund spænder over nationaløkonomi, sociologi, psykologi og pædagogik, og de har sammen og hver for sig arbejdet med kompetenceudvikling i arbejdslivet i en årrække.