New books  Social læringsteori

Anders Buch

Roskilde Universitetsforlag 2002, 256 s. ISBN 8778672198
Bogomtale fra forlaget.

Social læringsteori undersøger, hvordan fundamentale spørgsmål om læring kan besvares ud fra et socialt perspektiv: Hvad er læring? Hvad skal der egentlig forstås ved, at nogen lærer noget? Hvordan foregår læring, og hvorfor finder den sted? Hvordan kan man egentlig studere og forstå læreprocesser? Disse grundlæggende spørgsmål er afgørende for, hvordan man kan forstå og arbejde med fx organisatorisk læring, uddannelsesplanlægning og pædagogisk praksis generelt.
Anders Buch besvarer spørgsmålene på baggrund af en systematisk rekonstruering af læringsteori på et socialkonstruktionistisk grundlag, bl.a. inspireret af Etienne Wengers og Jean Laves teori om legitim, perifer deltagelse i praksisfællesskaber. Igennem en konkret case baseret på en gruppe ingeniørers læring i en højteknologisk virksomhed illustreres det, hvordan en social teori om læring gør det muligt at forstå deltagernes læreprocesser i den situerede praksis, de indgår i. Her argumenterer forfatteren for nødvendigheden af at forstå læreprocesser på baggrund af de magtrelationer, perspektiver og interesser, som findes overalt i læringskontekster. Derved bliver læringsbegrebets politiske dimensioner tydeliggjort.
Forfatteren:
Anders Buch (f. 1962) har en ph.d. i læringsteori fra Roskilde Universitetscenter og er cand. mag. i filosofi fra Københavns Universitet. Til dagligt arbejder han som chefkonsulent med kompetenceudvikling og efter- og videreuddannelse i Ingeniørforeningen i Danmark. Desuden er han ekstern lektor ved Institut for Uddannelsesforskning på RUC.