New books  Familievenlige arbejdsliv?

En antropologisk undersøgelse af identitetsdannelse blandt udearbejdende børneforældre

Gitte Vestergaard

Institut for Antropologi 2002, 149 s. (kandidatspeciale)
Bogomtale fra forlaget.