New books  Kan downloades her: Elektronisk udgave

Uddannelser og uligevægte på Hovedstadens arbejdsmarked 1980-2010

Anders Holm, Christian Hansen, Karsten Bo Larsen, Laila Rasmussen og Tina Honoré Kongsø

AKF rapport 2002, 128 s.
Bogomtale fra forlaget.

Den økonomiske udvikling i Danmark og ikke mindst i Hovedstaden er i et vadested: kan højkonjunkturen fortsætte uændret (ind i himlen), eller vil vi på ny opleve ned- og opgange i det næste tiår?
Hvis vi løber ind i en lavkonjunktur de kommende år (hovedscenariet), vil manglen på pædagoger, lærere, gymnasielærere og ingeniører aftage – men der vil stadigvæk være flaskehalse i sundhedssektoren og stor mangel på læger, sygeplejersker, jordemødre etc. etc.
Hvis højkonjunkturen derimod fortsætter (det alternative scenario), bliver der udtalt mangel på arbejdskraft inden for næsten alle de videregående uddannelser samt byggefagene.