New books  Kan downloades her: Elektronisk udgave

Langtidslediges erfaringer med Arbejdsformidlingen og aktivering

Leena Eskelinen, Stinne Louise Hansen og Dorte Caswell

AKF 2002, 112 s.
Bogomtale fra forlaget.

Denne kvalitative undersøgelse handler om langtidslediges erfaringer med Arbejdsformidlingen (herefter AF) og aktivering. Formålet var at beskrive, hvordan de ledige oplever aktiveringssystemet og kontakten med AF og derigennem synliggøre og nuancere de forhold, som kan forventes at være af betydning for virkningerne af indsatsen. Undersøgelsen, som primært bygger på personlige interview med tyve langtidsledige med mindst to års forudgående ledighed i to AF-regioner, er gennemført som forlængelse af en repræsentativ spørgeskemaundersøgelse blandt 1.175 langtidsledige fra to AF-regioner (Eskelinen, Hansen og Caswell 2002).
Interviewene viste, at der er stor forskel på de forskellige aktiveringstilbud og de langtidslediges erfaringer med disse. Aktiveringen kan opdeles i tre typer:
vejlednings- og jobsøgningskurser almen uddannelse og opstart af ordinær uddannelse offentlig og privat jobtræning, samt arbejdspraktik.